คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ สปป.ลาว

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ สปป.ลาว

14-02-2023
15-02-2023
16-02-2023
17-02-2023

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ยกขบวนทัพคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ออกจัดแสดง ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทร์ สปป.ลาว เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ พร้อมสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย

 

กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566

ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทร์ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

คาราวาน ณ สปป. ลาว

ข่าวสารที่่คล้ายกัน