th th
en

อพวช. ต้อนรับคาราวานวิทย์ฯ ก้าวสู่ปี 2560 จัดเต็มกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งสร้างแรงจูงใจด้านวิทย์สู่เยาวชนทั่วภูมิภาค

อพวช. ต้อนรับคาราวานวิทย์ฯ ก้าวสู่ปี 2560 จัดเต็มกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งสร้างแรงจูงใจด้านวิทย์สู่เยาวชนทั่วภูมิภาค องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ขยายโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนสู่วงกว้าง จัดเต็มขบวนความสนุกต้อนรับเปิดศักราชใหม่ โดยนำเอานิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ที่สนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเคลื่อนพลไปยังภูมิภาคต่างๆ ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ หวังกระจายความรู้ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับสังคมไทยในอนาคต เริ่ม พ.ย. 59 นี้

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญ อพวช. ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการขยายโอกาสการเรียนรู้สู่เยาวชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์นี้ขึ้น เพื่อสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค สำหรับกิจกรรคาราวานวิทย์ฯ ในปีนี้ ยังคงเน้นนิทรรศการที่สร้างการเรียนรู้ และกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะที่หลากหลาย ซึ่งนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ที่เรานำไปจัดแสดง จะเน้นให้เยาวชนจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจากการทดลอง สัมผัส เรียนรู้ และค้นหาคำตอบผ่านชิ้นงาน ในชื่อชุด Wit in case เน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในเรื่องกลศาสตร์ แม่เหล็ก ไฟฟ้า ปฏิกิริยาตอบสนอง การมองเห็น คณิตศาสตร์ แสง สี และเสียง พร้อมทั้งการแก้ปัญหา ที่มีมากกว่า 60 ชิ้นงาน นอกจากนี้เยาวชนยังจะได้พบกับนิทรรศการที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนี้ คือ “นิทรรศการ Enjoy Science Careers (สนุกกับอาชีพวิทย์)” กับ 10 อาชีพ ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เกม และการประดิษฐ์ ที่พร้อมให้เยาวชนได้ท้าทายความสามารถ กับเกมทางวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา อาทิ ไก่กระต๊าก , จรวดพลังลม , เกมกลปริศนา เป็นต้น พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการคิดสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ กับ การทดลองเรื่อง “ท่องโลกทางเดินอาหาร” และ “ร้อยเสียงหรรษา” และพลาดไม่ได้กับการแสดงทางวิทยาศาสตร์เรื่องใหม่ล่าสุด ในการแสดงชุด “สมดุลสุดหรรษา” เป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุดศูนย์ถ่วง และจุดศูนย์กลางมวลในวัตถุสิ่งของหรือตัวมนุษย์ ตื่นเต้นไปกับการทดลอง การทรงตัว ตาชั่งมนุษย์ และอื่นๆ อีก ยิ่งไปกว่านั้นยังจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรม “เปิดฟ้ามองดาว” โดมดูดาวเคลื่อนที่ ในระบบ 3 มิติ Full dome ที่จะพาท่องโลกเหนือจินตนาการไปกับเรื่องราวของดาราศาสตร์ นอกจากกิจกรรมสำหรับเยาวชนแล้ว เรายังมีการอบรมสัมมนาสำหรับครูสอนวิทยาศาสตร์ ใน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา” และเรื่อง “การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบวิทย์คิดนอกห้อง” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก อพวช. อีกด้วย”

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์จะไปพบกับเยาวชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

วันที่ จังหวัด สถานที่
8-11 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดเลย โรงเรียนเลยพิทยาคม
15-18 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
22-24 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 จังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 – 8 ธันวาคม 2559 จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
19–22 ธันวาคม 2559 จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
26-28 ธันวาคม 2559 จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
11-14 มกราคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18-20 มกราคม 2560 จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว
18-20 มกราคม 2560 จังหวัดลำปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
24- 27 มกราคม 2560 จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
7 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
14-17 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สำหรับเยาวชน และประชาชนในภูมิภาคต่างๆ สนใจมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปกับคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อพวช. พร้อมแล้วที่จะขนขบวนสาระความรู้ ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับหมู่คณะที่ต้องการจองเข้าชม หรือ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร 0 2577 9999 ต่อ 2108,2109 หรือ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.