th th
en

poster

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 7
โดยปีนี้มีการจัดรอบพิเศษเฉพาะสำหรับนักวิทย์ นักคิด นักวิจัย ส่งภาพจากการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ (Image of Science "วิจิตร วิจัย") เพิ่มจากการประกวดภาพถ่ายจากเยาวชนและประชาชนทั่วไป (Science is out there) ที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี หวังสร้างความตระหนักให้กับสังคมในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาพเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งภาพเข้าประกวดได้แล้ววันนี้ ที่ http://contest.nsm.or.th/

 

การประกวดในปี 2564 แบ่งออกเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1: Image of Science "วิจิตร วิจัย"

รอบที่ 2: Science is out there หัวข้อ วิถีใหม่ หัวใจวิทย์

 

รุ่นการแข่งขัน
1. รุ่นประชาชนทั่วไป
2. เยาวชน อายุ 12-18 ปี

(หมายเหตุ: ไม่มีการแบ่งรุ่น/อายุ ในการประกวดรอบที่ 1: Image of Science "วิจิตร วิจัย")

 

ประเภทการประกวด

1.ประเภทยอดเยี่ยม
พิจารณาจากความสวยงามของภาพ ความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ 
และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

2.ประเภทยอดนิยม
พิจารณาจากคะแนนกดโหวตรูปภาพจาก http://contest.nsm.or.th/ ในเมนู "โหวตภาพ"
ความสวยงามของภาพความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

 

รอบ

ช่วงเวลารับสมัคร

หัวข้อ

หมดเขต
ส่งผลงาน
16.00 น.

 

ประกาศผล

 

1

ม.ค.64 - เม.ย.64

Image of Sciece "วิจิตร วิจัย"

(ภาพจากการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์)

30 เม.ย.64

 

20 พ.ค.64

2

พ.ค.64 - ก.ค.64

Science is out there

หัวข้อ วิถีใหม่ หัวใจวิทย์

ขยายเวลาถึง 31 ส.ค.64

 

20 ก.ย.64

**หัวข้อและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ http://contest.nsm.or.th/**

 

รางวัลสำหรับการประกวด รอบที่ 1: Image of Science "วิจิตร วิจัย" (ไม่มีการแบ่งรุ่น/อายุ)

ประเภทการประกวด

ทุนการศึกษา

จำนวน

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ชมเชย (ถ้ามี)

2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

3,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

2,500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

2,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รางวัลสำหรับการประกวด รอบที่ 2: Science is out there หัวข้อ  หัวข้อ วิถีใหม่ หัวใจวิทย์  (รุ่นประชาชนทั่วไป)

ประเภทการประกวด

ทุนการศึกษา

จำนวน

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ชมเชย (ถ้ามี)

2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

3,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

2,500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

2,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รวมทั้ง 2 ประเภท รางวัลพิเศษ สนับสนุนโดย บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดรน (Drone) DJT Tello EDU (89DJI001)  1 ตัว     

 

รางวัลสำหรับการประกวด รอบที่ 2: Science is out there หัวข้อ หัวข้อ วิถีใหม่ หัวใจวิทย์  (รุ่นเยาวชน อายุ 12-18 ปี)

ประเภทการประกวด

ทุนการศึกษา

จำนวน

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ชมเชย (ถ้ามี)

1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

2,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

1,500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

1,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รวมทั้ง 2 ประเภท รางวัลพิเศษ สนับสนุนโดย บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดรน (Drone) DJT Tello EDU (89DJI001)  1 ตัว     

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
กองสื่อสารวิทยาศาสตร์
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
โทร 0 2577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474 หรือ 
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.nsm.or.th/contest และ www.facebook.com/NSMthailand

 

 

 

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร