th th
en

คาราวานวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนห่างไกล

P1140964
5b2687ae929f7
P7069430
P1150021
P1140975
P1140961
P7079635
P7059317-1280x960
P1140964 5b2687ae929f7 P7069430 P1150021 P1140975 P1140961 P7079635 P7059317-1280x960

คาราวานวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนห่างไกล

 คาราวานวิทยาศาสตร์แบบย่อส่วน ที่เน้นเป้าหมายไปยังโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลพื้นที่ห่างไกล และไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวเมือง กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 250 คนต่อรอบ วันละ 2 รอบ เช้าและบ่าย ในรูปแบบกิจกรรมแบบฐานเวียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

แนวทางการดำเนินงาน
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ไปยังโรงเรียนในจังหวัดต่างๆทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศ รวมจำนวน 20 โรงเรียน

การดำเนินกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 วัน/โรงเรียน
ในแต่ละวันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้า 9.00 -11.50 น. รอบบ่าย 13.00 -16.00 น.
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ไม่เกิน 250 คนต่อรอบ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะฐานเวียน

รายละเอียดกิจกรรม
1.ชิ้นงานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ : เล่น สนุกสนาน และท้าทายไปกับการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านชิ้นงานวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ใช้เวลา 40 นาที
2.การสาธิตทางวิทยาศาสตร์ : สนุกสนาน เร้าใจ ได้มีส่วนร่วมและรับความรู้ไปกับการสาธิตทดลองที่จะทำให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก ใช้เวลา 40 นาที
3.เกมส์ และของเล่นทางวิทยาศาสตร์ : ท้าทายความคิดและจินตนาการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์นานาชนิดที่ต้องอาศัยการประดิษฐ์ การทดสอบ ใช้เวลา 40 นาที
4.มุมนักประดิษฐ์ : ประลองความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ เพื่อการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่ท้าทาย และได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม ใช้เวลา 40 นาที

รายละเอียดโครงการและรูปแบบกิจกรรม Click


ติดต่อสอบถามการจัดกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FACEBOOK NSMSCIENCECARAVAN

โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1411-6 

โทรสาร 0 2577 9990

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร