th th
en

NSM Alumni Day 2017

f8b4ce4c7dd8351198a93157b8189aa2 L

10 พ.ย. 2560 -- ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีการเสวนา “แนวโน้มทิศทาง อพวช. ในอนาคตที่คุณอยากให้เป็น” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวรณี ยุธานุสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) คุณนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด คุณวชิราพร โพธิ์พงษ์ Corporate Citizenship Specialist กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และผศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สุราษฏร์ธานี) ร่วมเป็นวิทยากร ในงาน “NSM Alumni Day 2017” ณ ห้องประชุมยูเรก้า สำนักงาน อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

MG1512800x533
MG1504800x533
MG1498800x533
MG1496800x533
MG1486800x533
MG1482800x533
MG1476800x533
MG1472800x533
MG1449800x533
MG1422800x533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร