th th
en

อิมแพ็ค เมืองทองธานี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและคุโณปการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” พร้อมทั้ง พระบรมวงศานุวงศ์ ในนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดิน” ภายในงานพลาดชมไม่ได้กับจำลองพระที่นั่งภูวดลทัศไนย และ Stellarium Technique ภายใน Stellarium Interactive พิชิตภารกิจต่าง ๆ เพื่อเข้าใจวงโคจร และปรากฏการณ์บนท้องฟ้า และท้าทายประสบการณ์ขับเครื่องบินผ่านโปรแกรม Flight Simulator ทดสอบร่างกาย สายตาว่าพร้อมเป็นนักบินหรือไม่ ตั้งแต่วันนี้ -27 สิงหาคม นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

IMG 7715 800 533

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 (National Science and Technology Fair 2017) นี้ขึ้นมา ภายใต้กรอบแนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” หนึ่งในนิทรรศการไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด คือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion) ในปีนี้นำเสนอใน Theme “พระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดิน” ด้วยการจัดแสดงพระอัจฉริยภาพและคุโณปการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พบกับนิทรรศการย้อนรอยอดีตสยามประเทศไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชมพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของบูรพมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงวางรากฐานวิทยาศาสตร์ไทยที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญของสยามประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นผู้บุกเบิกการนำเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ พิสูจน์ความเชื่อเดิม นำพาสยามประเทศสู่แสงสว่างแห่งปัญญา เริ่มต้นของสยามอารยะ ก้าวสู่การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง โดยในปีนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอหลักการคิด เครื่องมือ ตำรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงใช้ในการทรงคำนวณปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์

อย่าพลาดชมจำลองพระที่นั่งภูวดลทัศไนย หรือหอนาฬิกาหลวง ในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ทรงสถาปนาเวลามาตรฐานขึ้นในประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่า Bangkok mean time เพื่อทำหน้าที่บอกและรักษาเวลามาตรฐานของไทย พร้อมชม Stellarium Technique ภายใน Stellarium Interactive พิชิตภารกิจต่าง ๆ เพื่อเข้าใจวงโคจร และปรากฏการณ์บนท้องฟ้า เช่น การย้อนกลับไปหว้ากอเมื่อ 150 ปีที่แล้ว หรือดูสุริยุปราคาในอีก 70 ปีข้างหน้า รวมทั้ง ร่วมกิจกรรมทำแผนที่ดาว, กิจกรรมข้างขึ้นข้างแรม และกิจกรรมปฏิทินจันทรคติ

IMG 7705 800x533

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ชื่นชมกับแสงสว่างจากปัญญาพระราชทาน (The Light of Wisdom) สู่งานพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม โดยในปีนี้นำเสนอศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยหลักคิด หลักปฏิบัติ ที่พระองค์ทรงมอบแนวทางไว้ เพื่อนำพาพวกเราทุกคน ครอบครัว สังคม รวมถึงประเทศชาติ สู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุด พลาดไม่ได้กับกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับดิน, ตัวอย่างแสดงชั้นดิน และตัวอย่างสารเคมีที่ใช้ในการทำฝนหลวง

IMG 7718 800x533

โดยจุดนี้ยังถือเป็น Landmark อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของงาน “รัชกาลที่ 9 : ธ สถิตย์ในดวงใจ” นำเสนอพลวัตการพัฒนาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,100 โครงการ ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ที่นำเสนอในรูปแบบ “Rotovision Mechanic” อันสื่อความถึงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการจากต้นน้ำ พื้นที่เกษตรกลางน้ำ จนถึงการบริหารจัดการน้ำ จนกลับไปสู่วัฏจักรอีกครั้ง แทรกด้วยโครงการพัฒนาดิน ป่า และคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการแก้ปัญหาด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระปรีชาสามารถที่ทรงสร้างสรรค์และผสานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ก่อเกิดเป็นประดิษฐกรรมล้ำค่าที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่เหล่าพสกนิกร ขจัดปัดเป่าปัญหา และขับเคลื่อนพัฒนาประเทศได้อย่างมากมาย

IMG 6710 800x533

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจด้านอากาศยานและการบินที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 50 ปี ในฐานะทรงเป็น “เจ้าฟ้านักบิน” พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี พลาดไม่ได้กับโมเดลเครื่องบินจำลองที่ทรงใช้ฝึก ท้าทายประสบการณ์ขับเครื่องบินผ่านโปรแกรม Flight Simulator และสนุกสนานไปกับกิจกรรมพับเครื่องบิน F-5

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วย ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “พระราชินีนักอนุรักษ์” และ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” นำเสนอพระราชกรณียกิจที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคน ป่า และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอาศัยเกื้อกูลกัน พบโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ป่าต้นน้ำ ป่าชุ่มน้ำ และระบบนิเวศทางทะเล ร่วมกิจกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” ชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พรรณพืช ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้น สำหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชทั้งที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ชื่นชมพระราชกรณียกิจการทรงงานที่ทรงนำวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาด้านสาธารณสุข สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทรงส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนให้เกิดบุคลากรด้านสาธารณสุข การแพทย์ วิทยาศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างผู้นำทางปัญญาแห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

IMG 6680 800x533

ดร.อรรชกาฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกคนมาร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและคุโณปการของ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้ในนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดิน” พร้อมเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ใหม่ สัมผัสเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเพลิดเพลินสนุกสนานได้ที่งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560” วันนี้ - 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้ที่ โทร 0 2577-9960 เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าชมของประชาชนทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.thailandnstfair.com หรือ Facebook : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ LINE ID : @thailandnstfair หรือ Instagram : Thailandnstfair หรือสอบถามข้อมูลที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร. 0 2577 9960 สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร 0 2577 9999

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร