th th
en

   2 ธันวาคม 2560 / ปทุมธานี – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “สารพัดพิษ” และ “สวนพรรณพืชพิษ” โดยมี ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และนายชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ พิพิธภัณธ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

Image Gallery

MG5210800x533
MG5255800x533
MG5269800x533
MG5274800x533
MG5280800x533
MG5295800x533
MG5285800x533
MG5323800x533
MG5301800x533
MG5026800x533
MG5334800x533
MG5027800x533
MG5029800x533
MG5030800x533
MG5043800x533
MG5047800x533
MG5083800x533
MG5086800x533
MG5138800x533
MG5184800x533
MG5188800x533
MG5197800x533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร