th th
en

IMG 0049

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และกลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา จัดโครงการประจำปี 2561 ระดับประเทศ สำหรับนิสิต-นักศึกษาปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างความตระหนักในสังคม ระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2561 

IMG 9894

 

ซึ่งในปีนี้มีน้องๆเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 35 คน (21 ทีม) จาก 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้น้องๆที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยจะได้ไปทัศนศึกษา ดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี  ได้แก่

IMG 0076

•ทีม M2 นายธีระพงษ์ พลตื้อ, จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและนางสาวมัญชรี แสงเมืองจากคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

IMG 0084

•ทีม alike นางสาวกวิสรา ประณีตวตกุลและนางสาวณัฐชา ปทิตตาบุตร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณปิลันธนี พาณิชพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น คุณอันเดรอัส เคล็มพิ้น ผู้จัดการโครงการในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมเป็นกรรมการในรอบตัดสินและร่วมพิธีปิดค่ายฯ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

IMG006616001067
IMG007216001066
IMG998816001067
IMG992016001067
IMG991716001067
IMG990616001067
IMG990516001067
IMG990216001067
IMG989916001067
IMG984716001067

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร