th th
en

 99A0035

เปิดค่าย– เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และนางพัชมณ หงส์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิด ค่ายนวัตกรรมสู่นวัตกิจ ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรม   สีเขียว ประจำปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018) โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้และต่อยอดความคิดของเยาวชน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยค่าย ฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

 

99A01081600x1067
99A01041600x1067
99A00851600x1067
99A00351600x1067
99A00421600x1067
99A0010011600x1067
99A00291600x1067

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร