th th
en

299A0258 800x533

26 มิถุนายน 2562 - นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับเยาวชนและกล่าวเปิดงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ "รู้ รักษ์ ดินและน้ำ ตามรอยพ่อ" โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 40 โครงงาน ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวจะมีพิธีประกาศผลมอบรางวัล ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ต่อไป 

 

299A0290800x533
299A0286800x533
299A0281800x533
299A0278800x533
299A026201800x450
299A0258800x533
299A0244800x533
299A0238800x533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร