th th
en

299A1951

 

29 พฤษภาคม 2563 – ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ นางภรณ์อนงค์ กุลเกล้า ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในการเตรียมเปิดให้บริการของ อพวช. ที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 นี้ ณ อพวช. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

299A1989
299A1988
299A1969
299A1968
299A1961
299A1951
299A1946
299A2004
299A1995

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร