th th
en

 

111449

2 มิถุนายน 2563 – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อพวช. ในการอบรมใช้เครื่องอบโอโซน ฆ่าเชื้อในชั้นบรรยากาศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ โดยจะทำความสะอาดต่อเนื่องทุก ๆ รอบของการจัดกิจกรรมในห้องปิด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการ New Normal ของ อพวช. ณ อพวช. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

111414 1

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร