th th
en

12403166888046

29 กรกฎาคม 2563 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และนายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จ.ศรีสะเกษ ร่วมเปิดงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน โดยงาน ฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 นี้ ณ โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จ.ศรีสะเกษ

12403166770308
12403166795904
12403166813204
12403166837872
12403166863739
12403166848414

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร