th th
en

c4e0566201f79932f509cd80c0363aa1b 4620693218567746408 ๒๑๑๐๑๖ 0
16 ตุลาคม 2564- ปทุมธานี / นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมด้วย นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. ให้การต้อนรับ นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร และคณะ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ททท. และ อพวช. ต่อไปในอนาคต ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

450191 0

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร