กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน

13-12-2021

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน ใช้เตรียมชิ้นงานตัวอย่าง (ชิ้นเนื้อ) ในการส่องเพื่อให้เห็นภาพ การสร้างภาพจากกล้องประเภทนี้จะทำได้โดยการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่ทะลุผ่านตัวอย่าง ซึ่งเหมาะสำหรับศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบภายในของตัวอย่าง เช่น องค์ประกอบภายในเซลล์ ลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ เป็นต้น ซึ่งจะให้รายละเอียดสูงกว่ากล้องจุลทรรศน์ชนิดอื่น ๆ เนื่องจากมีกำลังขยายและประสิทธิภาพในการแจกแจงรายละเอียดสูงมาก (กำลังขยายสูงสุดประมาณ 0.1นาโนเมตร)

 

ชื่อภาษาไทย : กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Transmission Electron Microscope

รุ่น : EM109 ยี่ห้อZEISS West Germany

ขนาด : 120x80x195 cm.

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-62-01-01-0001

หมวด (Category) :วิทยาศาสตร์

ประเภท (Type):เครื่องมือห้องปฏิบัติการและงานวิจัย

 

Related