กระบอกดักลิง

กระบอกดักลิง

13-12-2021

กระบอกดักลิง วัสดุทำด้วยไม้ไผ่ ใช้สำหรับดักจับลิง วิธีการใช้งาน นำกระบอกดักลิงไปวางไว้ในบริเวณที่ฝูงลิงมาอยู่กันเป็นประจำ เช่น ตามแหล่งน้ำ ผูกมัดตัวกระบอกดักลิงด้วยเชือกให้แน่นกับท่อนไม้ใหญ่หรือก้อนหินหนักๆ  ใส่เหยื่อล่อ เช่น กล้วย ฝรั่งสุกไว้ด้านในกระบอก เมื่อลิงล้วงมือเข้าไปจับเหยื่อล่อจะไม่สามารถชักมือกลับออกมาได้เพราะติดงาที่บริเวนปากกระบอก

 

ชื่อภาษาไทย : กระบอกดักลิง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bamboo trap for monkeys

รุ่น : -

ขนาด : 8x40x10 cm

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-64-03-01-0010

หมวด (Category) :ภูมิปัญญาไทย

ประเภท (Type):ภูมิปัญญาไทยด้านอาชีพ

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน