กับดักนก

กับดักนก

13-12-2021

กับดักนก แบบนี้มีชื่อเรียกว่าเพนียดดักนกเป็นแบบเข้าออกทางเดียวเป็นเครื่องมือสำหรับดักจับนก มีลักษณะเป็นกล่องยาว มีตาข่ายเป็นส่วนประกอบ การทำงานด้วยกลไกง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

วิธีการใช้งาน:โดยจะนำเพนียดดักนกวางดักตามชายป่าหรือใกล้หนองน้ำโดยใช้เหยื่อล่อหรือเรียกว่านกต่อซึ่งใช้นกตัวเมียไปขังไว้ด้านในกล่องดักเพื่อให้นกมันร้องเรียกนกตัวอื่นที่อยู่บริเวณใกล้ๆ เข้ามาซึ่งเมื่อนกเข้ามาแล้วเผลอไปถูกกลไก ทำให้ตาข่ายปิดลง นกก็ติดกับดัก

 

ชื่อภาษาไทย : กับดักนก

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bird trap

รุ่น : -

ขนาด : 23x70x44 cm

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-64-03-01-0007

หมวด (Category) : ภูมิปัญญาไทย

ประเภท (Type) : ภูมิปัญญาไทยด้านอาชีพ

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน