กล้องจุลทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์

29-11-2021

กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดตาเดียว ใช้แหล่งกำเนิดแสงจากหลอดไฟ ภาพที่เห็นจากกล้องนี้มี 2 มิติ คือ กว้างกับยาว เป็นกล้องที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป สามารถส่องดูสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ กล้องนี้มีกำลังขยายสูง แต่มี resolution ต่ำ

ชื่อชิ้นงาน (Thai)

กล้องจุลทรรศน์

ชื่อชิ้นงาน (Eng)

Microscope

เลขที่

SM-42-012

ตราสัญลักษณ์

Wasson & son

ผู้บริจาค

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน