จักรเย็บผ้า

จักรเย็บผ้า

13-12-2021

จักรเย็บผ้าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดเย็บเสื้อผ้าและวัสดุอื่น ๆ ด้วยเส้นด้าย จักรเย็บผ้าถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อลดปริมาณงานตัดเย็บด้วยมือ โดยไอแซก เมอร์ริตต์ ซิงเกอร์ นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ประสบความสำเร็จในการผลิตจักรใช้ในครัวเรือนและเป็นจักรต้นแบบของจักรสมัยใหม่ แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาโดยนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตัดเย็บเสื้อผ้า

 

ชื่อภาษาไทย : จักรเย็บผ้า

ชื่อภาษาอังกฤษ : Loom

รุ่น : Singer EB 238791

ขนาด : 100x120x45 cm.

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-42-01-04-0002

หมวด (Category) :วิทยาศาสตร์

ประเภท (Type):เครื่องมือเชิงอุตสาหกรรม

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน