วีข้าว

วีข้าว

13-12-2021

วีข้าวเป็นอุปกรณ์ในกระบวนการแยกเศษผง เศษฟาง เมล็ดข้าวเปลือกที่ลีบไม่มีเมล็ดออกจากเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ วีข้าวทำมาจากไม้ไผ่ มีรูปร่างคล้ายกับพัด ส่วนประกอบมีตัวพัดและด้ามสำหรับจับและมีตัวพัดวียึดติดกับไม้ไผ่ที่ทำเป็นด้าม การใช้งานวีข้าวจับด้วยมือโบก สะบัด พัดเพื่อให้ลมพัดเศษต่าง ๆ ที่เบากว่าปลิวออกไป ในขณะที่เมล็ดเมล็ดข้าวที่ดีจะมีน้ำหนักและร่วงตกลงมา

 

ชื่อภาษาไทย : วีข้าว

ชื่อภาษาอังกฤษ : Winnowing fan

รุ่น : -

ขนาด : 42x74x0.5 cm

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-64-03-01-0011

หมวด (Category) : ภูมิปัญญาไทย

ประเภท (Type) : ภูมิปัญญาไทยด้านอาชีพ

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน