เครื่องมือหาดัชนีหักเห

เครื่องมือหาดัชนีหักเห

29-11-2021

เครื่องมือหาดัชนีหักเห เป็นเครื่องมือใช้วัดหาดัชนีการหักเหของของเหลว

ชืื่อชิ้นงาน (Thai)

เครื่องมือหาดัชนีหักเห

ชื่อชิ้นงาน (Eng)

Refractometer

เลขที่

SM-42-011

ตราสัญลักษณ์

Spencer

ผู้บริจาค

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน