เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิชนิดละเอียด

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิชนิดละเอียด

13-12-2021

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิชนิดละเอียด เป็นเครื่องมือวัดความชื้นและอุณหภูมิบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นกระดาษกราฟ โดยใช้เส้นผมของมนุษย์หรือขนของสัตว์บางชนิด นำมาขึงให้ตึงต่อกับคานกระเดื่องและแขนปากกา เส้นผมมีคุณสมบัติยืดและหดตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงความชื้นของอากาศ จึงทำให้คานกระเดื่องและแขนปากกาเขียนเส้นบนกระดาษกราฟที่ใช้บันทึกนั้นและนำมาอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้

 

ชื่อภาษาไทย : เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิชนิดละเอียด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Hygrothermograph

รุ่น : Serdex

ขนาด : 14.5 x 37 x 30 cm.

เลขทะเบียน (Object Number) : : THSM-46-01-02-0005

หมวด (Category) : วิทยาศาสตร์

ประเภท (Type): เครื่องมือวัด

 

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน