เครื่องชั่ง

เครื่องชั่ง

19-10-2021

 

ชื่อชิ้นงาน (Thai) เครื่องชั่ง
ชื่อชิ้นงาน (Eng) Electric Analytical Balance
เลขที่ SM-43-004
ตราสัญลักษณ์ August Sauter
ผู้บริจาค กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน