เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย

เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย

13-12-2021

เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันและความเร็วของลม ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับนักอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษารูปแบบของสภาพอากาศ เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย ประกอบด้วยลูกถ้วยทรงกรวย 3 หรือ 4 ใบ มีแขนยึดติดกันกับแกนซึ่งอยู่ในแนวดิ่ง ลูกถ้วยจะหมุนรอบเพลาตามแรงลม

 

ชื่อภาษาไทย : เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Cup anemometer

รุ่น : Kahlsico

ขนาด : 14 x 80 x 26 cm.

เลขทะเบียน (Object Number) : : THSM-46-01-02-0004

หมวด (Category) :วิทยาศาสตร์

ประเภท (Type):เครื่องมือห้องปฏิบัติการและงานวิจัย

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน