เครื่องหมุนเหวี่ยง

เครื่องหมุนเหวี่ยง

13-12-2021

เครื่องหมุนเหวี่ยง เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเพื่อนำไปใช้แยกสารหรืออนุภาค โดยอาศัยหลักความแตกต่างของความหนาแน่น ขนาดของสารหรืออนุภาคนั้นๆ โดยทั่วไปเครื่องหมุนเหวี่ยงมักใช้ในกระบวนการเตรียมตัวอย่างและใช้ปั่นแยกสารสำหรับวิเคราะห์

 

ชื่อภาษาไทย :เครื่องหมุนเหวี่ยง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Centrifuge

รุ่น : Ecco

ขนาด : 24 x 33 x 33 cm.

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-42-01-01-0002

หมวด (Category) :วิทยาศาสตร์

ประเภท (Type):เครื่องมือห้องปฏิบัติการและงานวิจัย

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน