ชงโลงหรือโพงชนิดด้ามจับยาว

ชงโลงหรือโพงชนิดด้ามจับยาว

13-12-2021

โพงชนิดด้ามจับยาว เป็นเครื่องมือวิดน้ำโดยการโพงน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง จึงมักเรียกว่า “โพง (โพงเป็นคำกิริยา มีความหมายว่า ตัก,วิด) โพง มักทำด้วยไม้ไผ่สานโดยจะสานแบบทึบ เพื่อไม่ให้น้ำรั่วโดยทั่วไปโพงจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายช้อนและมีด้ามทำด้วยไม้ไผ่ยื่นออกไปจากก้นโพง เพื่อใช้เป็นที่จับ

วิธีการใช้งาน: โพงด้ามยาวจะใช้งานในรูปแบบงานวิดน้ำ รดผักผลไม้ในร่องสวนก่อนใช้งานโพงต้องมีการปักขาสามขาเป็นฐานก่อนอาจปักคร่อมระหว่างแหล่งน้ำกับพื้นที่ซึ่งต้องการจะวิดน้ำแล้วผูกเชือกห้อยโพงกับสามขาลงมาช่วยให้สามารถวิดน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ซึ่งมีระดับไม่ต่างกันนัก

 

ชื่อภาษาไทย : ชงโลงหรือโพงชนิดด้ามจับยาว

ชื่อภาษาอังกฤษ : long-handled scoop-shaped basket

รุ่น : -

ขนาด : 244x70x36 cm

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-64-03-01-0009

หมวด (Category) :ภูมิปัญญาไทย

ประเภท (Type):ภูมิปัญญาไทยด้านอาชีพ

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน