ลอบนอน

ลอบนอน

13-12-2021

ลอบ เป็นเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำ ลอบนอนมีลักษณะเป็นทรงกระบอก  ลอบนอนมีความยาวตั้งแต่ 1 – 2 เมตร ลอบเกือบทุกชนิดมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกัน  คือ มีรูปทรงกระบอก  ปากตัด  ปลายตัดที่ปลายด้านบนงอนขึ้นเล็กน้อยทำจากไม้ไผ่เหลาเป็นเส้น ๆ เท่า กัน  แล้วนำมาผูกติดกับโครงไม้รูปวงกลมมัดด้วยเชือก ไม้ไผ่แต่ละซี่จะมีระยะห่างกันแต่ละซี่ประมาณ 1 – 3 เซนติเมตร  ลอบนอนใช้ในบริเวณที่น้ำไหล ไม่ต้องใช้เหยื่อล่อ

วิธีการใช้งาน ใช้ดักบริเวณน้ำไหล โดยใช้แผงเฝือก(แผงเฝือกคือ แผงไม้สานด้วยไม้ไผ่ยึดปากลอบเปิดไว้ทั้งสองข้างและปิดกั้นไม่ให้ปลาว่ายออกด้านข้าง)ต่อจากปากทางเข้าลอบนอน กั้นขวางทางน้ำ ของแม่น้ำลำคลอง โดยวางลอบให้อยู่ในแนวนอน

 

 

ชื่อภาษาไทย : ลอบนอน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Horizontal Trap

รุ่น : -

ขนาด : 22x57x20 cm

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-64-03-01-0005

หมวด (Category) : ภูมิปัญญาไทย

ประเภท (Type):ภูมิปัญญาไทยด้านอาชีพ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน