ข้องเป็ดหรือข้องอีเป็ด

ข้องเป็ดหรือข้องอีเป็ด

13-12-2021

ข้องเป็ด มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน ใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุในการทำ มีรูปร่างลักษณะคล้ายเป็ด ปากข้องบานหงายขึ้น ด้านบน สำหรับใส่ปลาไว้ในข้อง ปลายปากข้องมีฝาเปิด-ปิดทำด้วยผิวไม้ไผ่ สามารถใส่ปลาได้สะดวกแต่ ปลาจะกระโดดออกมาไม่ได้เพราะติดส่วนฝาปิดที่เรียกว่างา (งา มีรูปทรงคล้ายกรวย ปลายแหลม) 

การใช้งาน:ข้องเป็ดมักจะไม่ค่อยสะพายติดตัวไปในขณะจับปลาแต่จะวางไว้บนเรือริมคลองหรือริมตลิ่งแทน เนื่องจากขนาดที่ใหญ่แต่ถ้าจะให้สะดวกและสะพายติดตัวไปในขณะกำลังจับปลาได้จะใช้ข้องแบบอื่นแทน เช่น ข้องยืน

 

ชื่อภาษาไทย : ข้องเป็ดหรือข้องอีเป็ด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Duck-Shape Container

รุ่น :

ขนาด : 24x70x36 cm

เลขทะเบียน (Object Number) : THSM-64-03-01-0002

หมวด (Category) : ภูมิปัญญาไทย

ประเภท (Type):ภูมิปัญญาไทยด้านอาชีพ

 

Related