จอร์จ เอลเลอลี่ ฮาล (George Ellery Hale) เกิด 29 มิถุนายน พ.ศ. 2411

จอร์จ เอลเลอลี่ ฮาล (George Ellery Hale) เกิด 29 มิถุนายน พ.ศ. 2411

18-02-2022
จอร์จ เอลเลอลี่ ฮาล (George Ellery Hale) เกิด 29 มิถุนายน พ.ศ. 2411

จอร์จ เอลเลอลี่ ฮาล (George Ellery Hale) เกิด 29 มิถุนายน พ.ศ. 2411

ไม่เคยมีใครนึกมาก่อนเลยว่าท่ามกลางความสว่างจ้าของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเรืองรองไปทั่วระบบสุริยจักรวาลจะมีส่วนที่มืดดำไร้แสงใดๆ ปรากฎให้พบเพียงแค่เงามืดเท่านั้น หากแต่ว่าเมื่อเรามองไปยังดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าหรือกล้องโทรทรรศน์ที่ใช้ส่องดูดวงดาวในยามค่ำคืน สิ่งที่ปรากฎก็ยังคงเป็นแสงสว่างที่ดูเหมือนจะไม่มีวันมอดดับลง จวบจนกระทั่งนักดาราศาสตร์ ชาวอเมริกา จอร์จ เอลเลอลี่ ฮาล ได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือที่สำคัญต่อวงการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ ใช้สำหรับศึกษาสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ที่เรียกว่า สเป็คโทรเฮลิโอกราฟ (Spectroheliograph) และทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ค้นพบจุดดับบนดวงอาทิตย์

แต่ทว่าสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญอย่างแท้จริงของ ฮาล คือ กล้องโทรทรรศน์ และยังเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ที่เคยได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกถึง 4 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกในปี พ.ศ.2440 เกิดขึ้นที่หอดูดาวเยิร์ก เขาประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสงขนาด 40 นิ้ว ต่อมาที่ หอดูดาวเม้าท์วิลสัน  (Mt. Wilson Observatory) ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงขนาด 60 นิ้ว และ กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงที่ชื่อ “ฮุคเกอร์” ขนาด100 นิ้ว ซึ่งในเวลาต่อมา เอ็ดวิน ฮับเบิลใช้กล้องโทรทรรศน์ฮุคเกอร์นี้สำรวจอวกาศและพบว่ากลุ่มดาวและกาแลคซี่มีการเคลื่อนตัวออกจากกันอยู่ตลอดเวลา จักรวาลมีการขยายตัวออกไปอย่างไม่อยู่นิ่ง เป็นเหตูผลที่สำคัญนำไปสู่การศึกษาเรื่องกำเนิดของจักรวาล

แต่ว่าจอร์จ เอลเลอลี่ ฮาลเสียชีวิตก่อนที่กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงขนาด 200 นิ้ว ที่หอดูดาวปาโลมาร์จะสร้างเสร็จ เขาเสียชีวิตในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2481 ด้วยอายุ 69 ปี

Related