จอห์น เรนเน่ (John Rennie) เกิด 7  มิถุนายน พ.ศ. 2304

จอห์น เรนเน่ (John Rennie) เกิด 7  มิถุนายน พ.ศ. 2304

18-02-2022
จอห์น เรนเน่ (John Rennie) เกิด 7  มิถุนายน พ.ศ. 2304

จอห์น เรนเน่ (John Rennie) เกิด 7  มิถุนายน พ.ศ. 2304

การใช้สะพานระหว่างกรุงลอนดอนและเมืองเซาท์เวิร์คทอดข้ามลุ่มแม่น้ำเทมป์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 2,000 ปี นับตั้งแต่ยุคสมัยที่จักรวรรดิโรมันปกครองบริเวณที่แห่งนี้ เริ่มแรกใช้เป็นลักษณะแพหรือโป๊ะเพื่อเป็นทางลัดสำหรับทหารชาวโรมัน รูปแบบของ “สะพานแห่งลอนดอน” ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศอังกฤษในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก เพิ่งถูกปรับปรุงเพื่อใช้งานเพียง 42 ปี (2516-2558) เพื่อทดแทนสะพานสะพานแห่งลอนดอนที่สร้างด้วยหินแกรนิตและรับน้ำหนักโดยซุ้มสะพานโค้ง 5 ส่วน ออกแบบโดยจอห์น เรนเน่ นักสถาปัตยกรรมและวิศวกรก่อสร้างชาวสกอตแลนด์

ในปี พ.ศ.2334 จอห์น เรนเน่ก่อตั้งธุรกิจเกี่ยวกับการขุดคูคลองและระบบระบายน้ำของเมือง ต่อมาได้ออกแบบและสร้างสะพานโดยใช้หินและเหล็กเป็นโครงสร้างรับน้ำหนักแบบซุ้มโค้ง ได้แก่ สะพานลูนอะคิวดักท์ สะพานเคลโซ่ สะพานวอเตอร์ลู สะพานเซาท์เวิร์ค นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการพัฒนาท่าเทียบเรือและอู่เรือที่สำคัญในอังกฤษ

จอห์น เรนเน่ เสียชีวิตในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2364 ด้วยอายุ 60 ปี สะพานแห่งลอนดอนที่เรนเน่ออกแบบถูกสร้างโดยลูกชายของเขาจอร์จ เรนเน่และใช้งานมากกว่า 140 ปี ก่อนที่จะถูกขายและขนย้ายไปสร้างใหม่ในรัฐแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข่าวสารที่่คล้ายกัน