วิลเลียม ครู๊กส์ (William Crookes)เกิด 17 มิถุนายน พ.ศ. 2375

วิลเลียม ครู๊กส์ (William Crookes)เกิด 17 มิถุนายน พ.ศ. 2375

18-02-2022
วิลเลียม ครู๊กส์ (William Crookes)เกิด 17 มิถุนายน พ.ศ. 2375

วิลเลียม ครู๊กส์ (William Crookes)เกิด 17 มิถุนายน พ.ศ. 2375

ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองการก่อตั้งครบรอบ 350 ปี ของ “เดอะรอยัล โซไซตี้” ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุด เปิดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับมาตรรังสี (Radiometer) จำนวน 26 ชิ้น ซึ่งคิดค้นโดยวิลเลียม ครู๊กส์ ที่ได้มอบผลงานตลอด 55 ปีที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของเขาให้กับเดอะรอยัล โซไซตี้ และเก็บรักษาในพิพิธภัณ์วิทยาศาสตร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ในปีพ.ศ.2404 ได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดรังสีความร้อนอย่างง่าย ลักษณะเป็นหลอดแก้วอากาศภายในถูกสูบออกจนใกล้เคียงสูญญากาศ และมีกังหันขนาดเล็ก 4  ใบ ทรงตัวอยู่อย่างสมดุลย์ ทั้ง 2 ด้านของใบพัดจะมีสีที่ตรงข้ามกันคือ สีขาวและสีดำ เมื่อแสงไปตกกระทบผิวด้านสีดำของกังหันจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าผิวด้านสีขาว เพราะสีดำดูดกลืนพลังงานความร้อนได้ดีกว่า กลุ่มโมเลกุลของอากาศที่อยู่ใกล้ๆ กับผิวด้านสีดำ จะกระเด้งกับใบพัดจะเกิดเป็นแรงผลักทำให้ใบพัดเกิดการหมุนขึ้น หากอยู่ท่ามกลางแสงที่สว่างจ้ามาก ๆ ความเร็วในการหมุนของใบพัดสามารถทำได้หลายพันรอบต่อนาทีเลยที่เดียว แต่อย่างไรก็ตาม แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นพลังงานที่น้อยมาก

นอกจากนี้ วิลเลียม ครู๊กส์ ได้ค้นพบ ธาตุแทลเลียม (Thallium)  รังสีแคโทด (Cathode-rays) และประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนับรังสีเป็นเครื่องแรกที่เรียกว่า “สปินทาริสโคป” (Spinthariscope) อีกด้วย เขาเสียชีวิตในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2462 ด้วยอายุ 86 ปี

ข่าวสารที่่คล้ายกัน