ไฮน์ริช โรห์เฮอร์ (Heinrich Rohrer) เกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2476

ไฮน์ริช โรห์เฮอร์ (Heinrich Rohrer) เกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2476

18-02-2022
ไฮน์ริช โรห์เฮอร์ (Heinrich Rohrer) เกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2476

ไฮน์ริช โรห์เฮอร์ (Heinrich Rohrer) เกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2476

แม้ว่าการคาดการณ์ถึงสิ่งที่น่าสนใจหากมีการจัดการสิ่งของได้ในระดับอะตอมจากปาฐกถาของศาสตราจารย์ริชาร์ด ไฟน์แมน (Richard Feynman) นักฟิสิกส์ชาวอเมริกา ผู้ที่ได้ชื่อว่า “บิดาแห่งนาโนเทคโนโลยี” แต่ทว่าการศึกษาศาสตร์แห่งนาโนนั้นได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมจากผลงานการคิดค้นกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดของไฮน์ริช โรห์เฮอร์ นักฟิสิกส์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ และเกิร์ด บินนิ่ง (Gerd Binning)  การค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นการจัดเรียงโครงสร้างและเปรียบเทียบ รวมถึงเคลื่อนย้ายโมเลกุลในระดับอะตอมได้เป็นครั้งแรก และเป็นการเปิดโอการสำหรับการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ในวิทยาศาสตร์แขนงนี้

การคิดค้นเกิดขึ้นในแผนกฟิสิกส์ของ “ไอบีเอ็มรีเสิร์ชแห่งซูริค” ทั้งคู่ร่วมมือกันด้วยความรู้พื้นฐานทางเรื่องสภาพการนำยิ่งยวด (Superconductivity) และชื่นชอบในเรื่องพื้นผิวโครงสร้างในระดับอะตอมที่เหมือนกัน แต่มีข้อจำกัดทางด้านเครื่องมือ จึงสร้างอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นและเคลื่อนย้ายอะตอมของสสารได้ในระดับนาโนเมตร การทดลองเริ่มต้นขึ้นและพบว่าอิเล็กตรอนสามารถหลุดออกมาจากพื้นผิวของของแข็ง หากพื้นผิวของวัตถุอีกชนิดเข้าใกล้ ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนจับกันขึ้นและกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ แนวความคิดดังกล่าวนำไปสู่การประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning Tunneling Microscope) ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 โดยภาพแรกที่เกิดขึ้นจากกล้องนี้เป็นรูปการจัดเรียงของอะตอมของพื้นผิวผลึกทอง

ไฮน์ริช โรห์เฮอร์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ.2529 ร่วมกับเกิร์ด บินนิ่งด้วยผลงานการค้นพบกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด และกล้องชิ้นนี้ได้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เยอรมัน(Deutsches Museum) ในเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน เขาเสียชีวิตในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ด้วยอายุ 79 ปี

ข่าวสารที่่คล้ายกัน