วิลเลียม สเตอเจี้ยน นักประดิษฐ์เครื่องสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า

วิลเลียม สเตอเจี้ยน นักประดิษฐ์เครื่องสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า

19-12-2021
วิลเลียม สเตอเจี้ยน นักประดิษฐ์เครื่องสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า

วิลเลียม สเตอเจี้ยน  (William Sturgeon) เกิด 22 พฤษภาคม พ.ศ.2326

แม่เหล็กไฟฟ้าถูกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในหลากหลายรูปแบบ การตรวจสอบโลหะสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยาน ปั้นจั่นในโรงงานเหล็กและลานเก็บเศษวัสดุ หรือแม้กระทั่งในระบบขนส่งอย่างรถไฟฟ้า  

หลังจากการค้นพบของความเกี่ยวข้องกันระหว่าง พลังงานไฟฟ้าและอำนาจแม่เหล็ก ในปี พ.ศ. 2362 โดยผลงานของ ฮานส์ เออส์ติด กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเส้นลวดมีผลทำให้เข็มทิศชี้ผิดทาง โดยหลักการดังกล่าวเป็นพื้นฐานที่ทำให้ค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นครั้งแรกใน 6 ปีต่อมา จากผลงานของนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ โดยวิลเลียม สเตอเจี้ยนได้ตีพิมพ์ผลงานชุดแสดงแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย  2 ชุด แม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีลักษณะเป็นแท่งตรงกับทรงเกือกม้า โดยเคลือบด้วยฉนวนไฟฟ้า แล้วพันเป็นเกลียวโดยรอบด้วยลวดทองแดง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหล็กสามารถแบกได้น้ำหนักมากกว่าด้วยกระแสไฟฟ้า  วิลเลียม สเตอเจี้ยน ได้เสียชีวิตในปี พ.ศ.2393 ด้วยอายุ 67 ปี และเป็นที่น่าเสียดายที่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้หายสาบสูญหลังจากที่เขาฝากไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง

ข่าวสารที่่คล้ายกัน