เดนนิส กาเบอร์ (Dennis Gabor) เกิด 5 มิถุนายน พ.ศ. 2443

เดนนิส กาเบอร์ (Dennis Gabor) เกิด 5 มิถุนายน พ.ศ. 2443

18-02-2022
เดนนิส กาเบอร์ (Dennis Gabor) เกิด 5 มิถุนายน พ.ศ. 2443

เดนนิส กาเบอร์ (Dennis Gabor) เกิด 5 มิถุนายน พ.ศ. 2443

จินตนาการที่เราเห็นในหนังฮอลลีวูด เช่น สื่อสารกับจอภาพสามมิติ สัมผัสเพื่อจัดการดังการใช้เม้าส์ หรือในหนังเรื่องสตาร์วอร์ที่รูปร่างโปร่งแสงที่สนทนามนุษย์ สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเรียกว่า โฮโลแกรม(Hologram)  หรือ ภาพถ่ายสามมิติ ซึ่งทำขึ้นด้วยวิธีการที่เรียกว่า โฮโลกราฟี (Holography)

โดยโฮโลกราฟี คือ เทคนิคที่ใช้แสงเลเซอร์กระจายจากวัตถุที่จะบันทึกและทำให้ภาพที่บันทึกปรากฎเป็นสามมิติ เสมือนกับดวงตาของเราทั้ง 2 ข้างมองไปยังตัววัตถุนั้นเอง  แต่ว่าก่อนที่จะมีการคิดค้นแสงเลเซอร์ขึ้น ในปี พ.ศ.2490 เดนนิส กาเบอร์ วิศวกรไฟฟ้าชาวฮังการีได้ค้นพบหลักการของฮอโลกราฟีโดยบังเอิญ ในขณะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โดยใช้หลอดชนิดไอปรอท (Mercury Arc Lamps)เป็นแหล่งกำเนิดแสง ภาพที่ถูกบันทึกนั้นมีลักษณะบิดเบือนและเกิดเป็นภาพซ้อน ซึ่งเป็นข้อจำกัดของแหล่งกำเนิดแสงในขณะนั้น ซึ่งต่อมากาเบอร์ได้วิจัยและวางรางฐานของโฮโลกราฟีเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการและทฤษฎีต่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลัง

 

เดนนิส กาเบอร์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ.2514 ด้วยผลงานการค้นพบเทคนิคด้านโฮโลแกรมนี่เอง เขาเสียชีวิตในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 ด้วยอายุ 78 ปี

ข่าวสารที่่คล้ายกัน