เอ็ดเวิร์ด เดวี่(Edward Davy)เกิด 16 มิถุนายน พ.ศ. 2349

เอ็ดเวิร์ด เดวี่(Edward Davy)เกิด 16 มิถุนายน พ.ศ. 2349

18-02-2022
เอ็ดเวิร์ด เดวี่(Edward Davy)เกิด 16 มิถุนายน พ.ศ. 2349

เอ็ดเวิร์ด เดวี่(Edward Davy)เกิด 16 มิถุนายน พ.ศ. 2349

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ตัดและต่อวงจรโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้าหรือหรือที่เราเรียกทับศัพท์ว่า รีเลย์ (Relay) พบได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปภายในบ้านจนเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ถูกคิดค้นขึ้นในยุคที่มีการประดิษฐ์เครื่องส่งโทรเลข และถือได้ว่าเป็นการคิดค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นแรกของโลก ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการสื่อสารทางโทรเลขนั้น มีการส่งสัญญาณโดยการสังเกตระยะไกลหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ธงสัญลักษณ์ กรอบรูปทรงหน้าต่างและเสาส่งสัญญาณ การติดตั้งจุดรับและส่งเหล่านี้มักจะอยู่บนยอดเขาสูงที่มองเห็นได้ตอลดเส้นทาง

ในปีพ.ศ. 2379 เอ็ดเวิร์ด เดวี่ นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ ได้ตีพิมพ์เรื่อง "เค้าโครงของแผนใหม่ของการสื่อสารโทรเลข" ในปีต่อมาเขาทดลองการส่งโทรเลขโดยวางสายทองแดงความยาวประมาณ 1 ไมล์ในสวนสาธารณะรีเจนท์ปาร์ค และพัฒนาระบบรีเลย์หรือ "ตัวกระตุ้นสัญญาณ" โดยสร้างสัญญาณขึ้นใหม่จากสัญญาณที่ดรอปลงโดยใช้แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ภายในเครื่อง โดยมีเข็มแม่เหล็กที่ฝังติดกับหน้าสัมผัสปรอท เมื่อมีกระแสไฟฟ้าก็จะยอมให้ไหลผ่านไปสู่ขดลวดโดยรอบ นอกจากนี้ยังนำเสนอโมเดลการทำงานการส่งโทรเลขรูปแบบใหม่นี้ด้วยการส่งข้อความระหว่างเครื่องส่งโทรเลขแบบเข็มที่ตั้งอยู่คนละห้องในเอ็กซ์เตอร์ ฮอลล์ (Exeter Hall) ในกรุงลอนดอน

เอ็ดเวิร์ด เดวี่ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมของนักวิศวกรรโทรเลข (Society of Telegraph Engineers) ทางสมาคมแจ้งข่าวด้วยข้อความทางโทรเลขไม่กี่วันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2428 ด้วยอายุ 78 ปี

ข่าวสารที่่คล้ายกัน