ทิม เบิร์นเนอร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) เกิด 8  มิถุนายน พ.ศ. 2498

ทิม เบิร์นเนอร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) เกิด 8  มิถุนายน พ.ศ. 2498

18-02-2022
ทิม เบิร์นเนอร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) เกิด 8  มิถุนายน พ.ศ. 2498

ทิม เบิร์นเนอร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) เกิด 8  มิถุนายน พ.ศ. 2498

จากจุดเริ่มต้นของการทดลองส่งข้อความระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องบนเครือข่าย “อาร์พาเน็ต” ของกระทรวงกลาโหม ประเทศอเมริกา ซึ่งมีระยะห่าง 314 ไมล์ได้สำเร็จ จนมาสู่รูปแบบของแหล่งการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก “เวิลด์ ไวด์ เว็บ” (World Wide Web) ซึ่งคิดค้นโดยทิม เบิร์นเนอร์ส-ลีนักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษ

หลังจากที่เบิร์นเนอร์สทำงานให้กับบริษัทดอสเซ็ท-เบสด์และเพลสซี่เทเลคอมมิวนิเคชั่นแอนด์อิมเมจคอมพิวเตอร์ซิสเต็ม ในปี พ.ศ.2523 เขาเริ่มทำงานเป็นที่ปรึกษาระยะเวลา 6 เดือนให้กับเซิร์น (CERN) ขณะที่เข้ากำลังเขียนโปรแกรมภายใต้แนวคิดไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนการวิจัยในด้านการแบ่งปันและอัพเดตข้อมูล ซึ่งได้กลายเป็นแนวคิดพื้นฐานในด้านการพัฒนาระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ จากนั้นเขาทำงานในอังกฤษและกลับมาทำงานเซิร์นอีกครั้ง และในที่สุดเว็บไซต์แรกถูกสร้างขึ้นและออนไลน์ในปี พ.ศ.2534 จากการที่เขาเห็นความเป็นไปได้ของการเชื่อมต่อระหว่างไฮเปอร์เท็กซ์กับอินเตอร์เน็ต

ชุดคอมพิวเตอร์ที่ทิม เบิร์นเนอร์ส-ลีใช้เป็นเครื่องแม่ข่ายในการสร้างเว็บไซต์เป็นครั้งแรกนั้น จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน