โจเซฟ แมรี่ แจ๊คการ์ด (Joseph Marie Jacquard) เกิด 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2295

โจเซฟ แมรี่ แจ๊คการ์ด (Joseph Marie Jacquard) เกิด 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2295

18-02-2022
โจเซฟ แมรี่ แจ๊คการ์ด (Joseph Marie Jacquard) เกิด 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2295

โจเซฟ แมรี่ แจ๊คการ์ด (Joseph Marie Jacquard) เกิด 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2295

โจเซฟ แมรี่ แจ๊คการ์ด ช่างทอผ้าชาวฝรั่งเศษ ผู้คิดค้นเครื่องทอผ้า โดยใช้คำสั่งจากบัตรเจาะรูควบคุมการทอผ้าให้มีสีสันและลวดลายต่าง ๆ  ซึ่งกระบวนการของการทอนี้ถือได้ว่าเป็นกุญแจที่สำคัญในการกระตุ้นสำหรับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการทอผ้าและเป็นรากฐานของเครื่องทอผ้าอัตโนมัติสมัยใหม่ แนวความคิดของการใช้บัตรเจาะได้ถูกประยุกต์ใช้โดย เฮอร์มานน์ ฮอลเลอริธ (Herman Hollerith) ในการเก็บข้อมูลการสำรวจสำมะโนครัวประชาการของประเทศสหรัฐอเมริการ ในปี พ.ศ.2433 และพัฒนาไปสู่การป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

ในเครื่องทอผ้าที่แจ๊คการ์ดประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรเท่านั้น แต่เป็นการรวมเข้าด้วยกันของ 3 เทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการคิดค้นนวัตกรรมในยุคนั้น ได้แก่ เครื่องทอผ้าแบบอัตโนมัติของวูก๊องสัน (Vaucanson) ระบบไฮโดรลิคควบคุมด้วยกระบอกสูบแบบอะนาล๊อก ระบบบัตรเจาะของ ฌอง-แบ็บติสท์ ฟอลคอน (Jean-Baptiste Falcon) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เครื่องทอผ้าทำงานอย่างต่อเนื่อง และเข็มของแบชี่ บูโช( Basile Bouchon) ที่ประยุกต์กลไกของการทำนาฬิกาเข้าสู่การวงการเครื่องทอผ้าและการอ่านค่าของแถบกระดาษ

โจเซฟ แมรี่ แจ๊คการ์ด เสียชีวิตในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2377 ด้วยอายุ 82 ปี เครื่องทอผ้าบางส่วนของเขาจัดแสดงอยู่ในหลายพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์แจ๊คการ์ด ในเมืองรูเบ ประเทศฝรั่งเศษ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน