อิกอร์ ซิกอร์สกี้ นักประดิษฐ์เฮลิคอปเตอร์

อิกอร์ ซิกอร์สกี้ นักประดิษฐ์เฮลิคอปเตอร์

19-12-2021
อิกอร์ ซิกอร์สกี้ นักประดิษฐ์เฮลิคอปเตอร์

อิกอร์ ซิกอร์สกี้ (Igor Sikorsky) เกิด 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2442

เฮลิคอปเตอร์ อากาศยานปีกหมุน (Rotor Craft) ที่มีใบพัดขนาดใหญ่ด้านบนทำหน้าที่ช่วยพยุงตัวและบังคับให้บินไปตามทิศทางที่ต้องการ โดยใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนและบินขึ้นลงในแนวดิ่ง พัฒนาสำเร็จครั้งแรกโดยวิศวกรชาวรัสเซีย อิกอร์ ซิกอร์สกี้ ที่มีความสนใจด้านการบินตั้งแต่ยังเด็ก และสร้างเฮลิคอปเตอร์ที่มีเครื่องยนต์จำลองตั้งแต่อายุ 12 ปี ซิออร์สกี้ ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านอากาศพลศาสตร์ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเรียนจบเขาเป็นวิศวกรที่ โรงงาน รัสเซีย บัลติค เรลโร๊ด คาร์ แฟคทอรี่ และด้วยความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในกองทัพรัสเซีย เขาได้ก่อตั้งบริษัท ซิกอร์สกี้ แอโร เอนจิเนียริ่ง ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบระบบการบินและเครื่องบิน 

ในปี พ.ศ. 2482 ซิออร์สกี้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ต้นแบบ Vought-Sikorsky 300 ( VS-300) ด้วยเครื่องยนต์ 3 ใบพัด 75 แรงม้า แต่เฮลิคอปเตอร์ต้นแบบนี้ลอยอยู่เหนือพื้นดินเพียงไม่กี่วินาที  ซิออร์สกี้พยายามพัฒนาเฮลิคอปเตอร์อีกครั้ง โดยในปี พ.ศ.2483 – 2483 เฮลิคอปเตอร์ที่เขาพัฒนาสามารถลอยอยู่เหนือพื้นดินได้นานถึง 15นาที และ 1.30 ชั่วโมงตามลำดับ และนี่คือต้นแบบที่ใช้ในการผลิตเฮลิคอปเตอร์ในรุ่นต่อมา ปัจจุบัน เฮลิคอปเตอร์ต้นแบบ VS-300 จัดแสดงที่ พิพิธภัณฑ์ เฮนรี ฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซิออร์สกี้เสียชีวิตในปี พ.ศ.2515 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมอายุ 73 ปี

ข่าวสารที่่คล้ายกัน