จอห์น วอล์คเกอร์ นักประดิษฐ์ไม้ขีดไฟ

จอห์น วอล์คเกอร์ นักประดิษฐ์ไม้ขีดไฟ

19-12-2021
จอห์น วอล์คเกอร์ นักประดิษฐ์ไม้ขีดไฟ

จอห์น วอล์คเกอร์ (John Walker) เกิด 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2324

ในปี พ.ศ.2369 จอห์น วอล์คเกอร์ นักเคมีชาวอังกฤษ ได้ประดิษฐ์ไม้ขีดไฟ โดยเขาใช้ไม้แท่งเล็กๆ เคลือบด้วยซัลเฟอร์ จากนั้นหุ้มปลายด้วยโพแทสเซียมคลอเรทผสมแอนติโมนีซัลไฟด์ซึ่งใช้หมากฝรั่งในการยึดติด และจากนั้นอีก 1 ปีเขาได้ผลิตเพื่อจำหน่ายโดยใช้กล่องเป็นบรรจุภัณฑ์ และด้านข้างกล่องใช้จำหรับจุดไม้ขีดทำจากกระดาษทราย วอล์คเกอร์เรียกไม้ขีดไฟนี้ว่า คองเกรฟส์ เพื่อเป็นเกียรติแด่ ท่านเซอร์วิลเลียม คองเกรฟส์ ผู้ประดิษฐ์จรวดของกองทัพ

เป็นที่น่าเสียดายไม้ขีดไฟที่เขาออกแบบนั้นยังไม่สมบูรณ์นัก เขาจึงไม่จดสิทธิบัตรผลงาน เมื่อจุดไม้ขีดไฟความร้อนที่เกิดขึ้นมีมากเกินไป และบางครั้งส่วนหัวไม้ขีดจะหลุดออกจากก้านไม้ ทำความเสียหายกับพื้นพรมหรือเสือผ้าผู้ที่จุดไฟ ส่วนกิจการไม้ขีดไฟถูกขายต่อให้ท่านเซอร์ไอแซค โฮลเดน

จอห์น วอล์คเกอร์ ได้เสียชีวิตในปี พ.ศ.2402 ด้วยอายุ 77 ปี เครื่องชั่งที่ใช้ตวงสารเคมีและไม้ขีดไฟบางส่วนที่เขาประดิษฐ์ได้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เพลสตันปาร์ค ประเทศอังกฤษ และถูกขนานนามว่า “นักประดิษฐ์ไม้ขีดไฟแห่งเมืองสต๊อคตัน”

ข่าวสารที่่คล้ายกัน