เดวิด ฮิวจ์ส (David Hughes)

เดวิด ฮิวจ์ส (David Hughes)

30-11-2021
เดวิด ฮิวจ์ส

เดวิด ฮิวจ์ส (David Hughes)

เดวิด ฮิวจ์ส (David Hughes) เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2374

วันนี้ เมื่อ184 ปีที่แล้ว เดวิด ฮิวจ์ส ลืมตาดูโลกที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ฮิวจ์ส คือนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆที่คิดค้นระบบการสื่อสารไร้สาย ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาทางด้านการสื่อสารไร้พรมแดนในปัจจุบัน 

ในวัย 24 ปี  ฮิวจ์ส คิดค้นระบบโทรเลขด้วยตัวอักษร ซึ่งเป็นต้นแบบของโทรเลขและคีย์บอร์ด และในช่วงที่เขาเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยในกรุงลอนดอน เขาประดิษฐ์ไมโครโฟนจากแท่งคาร์บอนสองแท่งบนพื้นฐานที่ว่า ค่าความต้านทานระหว่าแท่งคาร์บอนเหลาปลายที่แตะกัน โดยแท่งคาร์บอนดังกล่าว อยู่ระหว่างแท่งคาร์บอนอีก 2 แท่งอย่างหลวม ๆ จ่ายไฟด้วยแบตเตอรี่ และต่อขดลวดระหว่างหูฟังกับไมโครโฟน เพียงเท่านี้การสั่นเพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนค่าความต้านทานของวงจรทำให้เสียงที่พูดผ่านไมโครโฟนมีเสียงดังขึ้น ฮิวจ์ส เสียชีวิตในปี พ.ศ.2443 ด้วยวัย 69 ปี ปัจจุบัน อุปกรณ์ทดลองการส่งสัญญาณแบบไร้สายของฮิวจ์ส จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์เซาท์ เคนซิงตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน