โยฮันน์ ไฮน์ริช วิลเฮล์ม ไกชเลอร์ นักประดิษฐ์หลอดสูญญากาศ

โยฮันน์ ไฮน์ริช วิลเฮล์ม ไกชเลอร์ นักประดิษฐ์หลอดสูญญากาศ

19-12-2021
โยฮันน์ ไฮน์ริช วิลเฮล์ม ไกชเลอร์ นักประดิษฐ์หลอดสูญญากาศ

โยฮันน์ ไฮน์ริช วิลเฮล์ม ไกชเลอร์ (Johann Heinrich Wilhelm Geissler) เกิด 26 พฤษภาคม พ.ศ.2358

เรารู้กันโดยทั่วไปว่า โทมัส เอดิสัน คือนักประดิษฐชาวอเมริกันผู้ประดิษฐ์หลอดไฟสำเร็จเป็นคนแรกของโลก แต่ใครจะรู้ว่า หลอดแก้วสุญญากาศที่เอดิสันใช้ทดลองขณะทำการประดิษฐ์หลอดไฟนั้น โยฮันน์ ไฮน์ริช วิลเฮล์ม ไกชเลอร์ นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นเป็นคนแรก และเรียกหลอดแก้วนั้นว่า หลอดแก้ว ไกชเลอร์ 

ไกชเลอร์ เกิดในครอบครัวนักประดิษฐ์แก้ว ที่เยอรมันนี จากนั้นเขาเปิดร้านอุปกรณ์การแพทย์ที่กรุงบอนน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2395 เขาได้รับการว่าจ้างเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยบอนน์ ในสาขาการจัดการการประดิษฐ์เครื่องแก้ว  ที่นี่เขาได้กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของน้ำแข็ง และการดำรงอยู่ของก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ภายในผลึกบุษราคัม  ในปี พ.ศ.2400 ไกชเลอร์ ได้ประดิษฐ์หลอดแก้วสุญญากาศ และเมื่อทดลองปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในหลอดแก้วดังกล่าว ก็พบว่ามีสีเขียวเรืองแสงอยู่ที่พื้นผิวข้างในหลอด การค้นพบเครื่องมือนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการประดิษฐ์หลอดไฟ ซึ่งประดิษฐ์โดย โทมัส เอดิสัน ในช่วงเวลาต่อมา  โยฮันน์ ไฮน์ริช วิลเฮล์ม ไกชเลอร์ เสียชีวิตในปี  พ.ศ.2422 รวมอายุ 64 ปี

ข่าวสารที่่คล้ายกัน