แรนซั่ม อิไล โอล์ด (Ransom Eli Olds) เกิด 3 มิถุนายน พ.ศ. 2407

แรนซั่ม อิไล โอล์ด (Ransom Eli Olds) เกิด 3 มิถุนายน พ.ศ. 2407

18-02-2022
แรนซั่ม อิไล โอล์ด (Ransom Eli Olds) เกิด 3 มิถุนายน พ.ศ. 2407

แรนซั่ม อิไล โอล์ด (Ransom Eli Olds) เกิด 3 มิถุนายน พ.ศ. 2407

ในปลายศตวรรษที่ 19 การคมนาคมภายในเมืองและระหว่างเมือง ผู้คนยังคงใช้ม้าเป็นพาหนะการในการเดินทาง และสิ่งประดิษฐ์ประเภทรถยนต์กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา ความเร็วไม่แตกต่างมากนักกับการใช้ม้า และการประดิษฐ์ทำได้คันต่อคัน  ในปี พ.ศ.2439 มีการผลิตรถยนต์ที่ลักษณะเหมือนกันมากกว่า 1 คัน เป็นครั้งแรกในอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2444 แรนซั่ม อิไล โอล์ด นักปริษฐ์ชาวอเมริกา ได้ก่อตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ และคิดค้นสายการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และรถยนต์รุ่น “เคิฟด์แดช” ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและเป็นรุ่นแรกที่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายจำนวนมาก ณ ขณะนั้น 20 คันต่อวัน  เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตของนักประดิษฐ์โดยทั่วไป ที่ใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี โดยในปีแรก 425 คัน ในราคา 650 ดอลลาร์ และขายได้ 5,000 คันในภายใน 3 ปี ซึ่งเป็นการผลิตจำนวนสูงที่สุดก่อนการผลิตรถยนต์รุ่น “โมเดล-ที” อันโด่งดังของเฮนรี่ฟอร์ดนักประดิษฐ์ร่วมชาติ

แรนซั่ม อิไล โอล์ดเสียชีวิตในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2493 ด้วยอายุ 86 ปี รถยนต์ที่เขาประดิษฐ์บางส่วนจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์อาร์อีโอล์ดทรานสปอร์ตเทชั่น  ในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข่าวสารที่่คล้ายกัน