คริสโตเฟอร์ ครอกเกอร์เรล (Christopher Cockerell) เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ. 2453

คริสโตเฟอร์ ครอกเกอร์เรล (Christopher Cockerell) เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ. 2453

18-02-2022
คริสโตเฟอร์ ครอกเกอร์เรล (Christopher Cockerell) เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ. 2453

คริสโตเฟอร์ ครอกเกอร์เรล (Christopher Cockerell) เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ. 2453

คริสโตเฟอร์ ครอกเกอร์เรล วิศวกรชาวอังกฤษ คิดค้นโฮเวอร์คราฟท์(Hovercraft) หรือยานเบาะอากาศ เคลื่อนที่ได้ทั้งบนบก เหนือพื้นน้ำ โคลน และแผ่นน้ำแข็ง โดยลอยอยู่เหนือพื้นด้วยแรงดันของอากาศที่ถูกอัดเข้าไปที่เบาะลมด้านล่างของยาน  เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรงดันที่เกิดจากใบพัดคล้ายปีกเครื่องบินบิดตัวที่อยู่ตอนท้ายของยาน เมื่อใบพัดหมุนทำให้เกิดแรงผลักไปด้านหน้าเหมือนกับแรงยกตัวที่เกิดกับปีกเครื่องบิน การบิดตัวของใบพัดจะผลักให้อากาศเคลื่อนที่ไปด้านหลัง ส่งผลให้เกิดแรงผลักไปด้านหน้าตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

ในปี พ.ศ.2478 ครอกเกอร์เรลเริ่มทำงานในตำแหน่งวิศวกรอิเล็คทรอนิกส์กับบริษัทมาร์โคนีเกี่ยวกับอุปกรณ์นำทางอากาศยานผ่านเรดาร์ ต่อมาเริ่มต้นธุรกิจการใช้เช่าเรือ ได้จุดประกายความคิดที่ว่าเรือน่าจะสามารถลอยขึ้นจากผิวน้ำได้ จึงทำการทดลองด้วยอุปกรณ์ที่หาได้จากในบ้าน ได้แก่ เครื่องชั่งในครัว กระป๋องดีบุก และเครื่องดูดฝุ่น ผลที่ได้ปรากฎว่ากระแสลมสามารถสร้างแรงยกจนทำให้ลอยขึ้นได้ จากนั้นสร้างโมเดลจำลองด้วยไม้บัลซ่าร์ จนในที่สุดยานเบาะอากาศต้นแบบลำแรกของโลกรุ่น “เอสอาร์-เอ็นวัน” ก็ถูกประดิษฐ์ขึ้น มีน้ำหนัก 7 ตัน และทำความเร็วได้ 60 น็อต และสามารถแล่นข้ามช่องแคบอังกฤษได้ ในปี พ.ศ.2502

คริสโตเฟอร์ ครอกเกอร์เรลเสียชีวิตในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2542 ด้วยอายุ 88 ปี ยานเบาะอากาศที่เขาประดิษฐ์บางส่วนจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์โฮเวอร์คราฟท์ในเมืองแฮมไชร์ ประเทศอังกฤษ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน