ค่าย เมื่อฉันกลายเป็นนักบรรพชีวินรุ่นเยาว์ | Day Camp

ค่าย เมื่อฉันกลายเป็นนักบรรพชีวินรุ่นเยาว์ | Day Camp

22-05-2022

Day Camp

ค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน สำหรับเด็ก

  • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
  • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
  • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
  • พร้อมรับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบ

 

ค่าย เมื่อฉันกลายเป็นนักบรรพชีวินรุ่นเยาว์ [ป.4-6]

ทดลองออกภาคสนาม เก็บตัวอย่าง และทำงานกับนักบรรพชีวิน ดร.สุชาดา คำหา

อาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 9.00-15.30 น.

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

  • จำกัด 20 คน/ค่าย
  • ผู้ปกครองที่ดูแลใกล้ชิด ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม โดยแนบเอกสารในลิงก์ลงทะเบียน
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงผลการรับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี)
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องส่งผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. ก่อนวันจัดกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มคัดกรองให้ก่อนวันจัดกิจกรรม 1 วัน ทางอีเมล
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องส่วมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองอย่างน้อย 1 ชิ้น)

 

ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน/ค่าย

สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน/ค่าย

รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ่าย แล้ว

 

สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)

กำหนดการ และการสมัคร คลิก

https://forms.gle/ko9fpFmEix6sKkXcA

(เปิดลงทะเบียนช่วงเวลา 9.00-16.00 น.)

 

สอบถามเพิ่มเติม 0 2577 9999 ต่อ 2103

ข่าวสารที่่คล้ายกัน