Day Camp เดือน มี.ค. 2567 NSM คลองห้า ปทุมธานี

Day Camp เดือน มี.ค. 2567 NSM คลองห้า ปทุมธานี

24-02-2024
0

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็ก เดือน มีนาคม 2567
ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี

 

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • มีการแบ่งกลุ่มแบบคละ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน มีนาคม 2567 นี้ เปิดให้บริการ 5 หลักสูตร คือ

 

ค่าย Ocean Coma ... วิกฤตทะเลโลก [กำลังศึกษาชั้น ป.4-6 หรือเทียบเท่า] กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.4 กำลังจะขึ้น ป.5 จนถึงจบชั้น ป.6 กำลังจะขึ้น ม.1

 • ร่วมติดตามสถานการณ์ทะเลทั่วโลกท่ามกลางวิกฤตการณ์โลกร้อน สร้างแบบจำลองการไหลเวียนของกระแสน้ำอุ่นที่สัมพันธ์กับระบบนิเวศ และออกแบบการทดลองที่ช่วยไขข้อสงสัยว่าทะเลเดือดส่งผลต่อปะการังหลากชีวิตได้อย่างไร  พร้อมประดิษฐ์แบบจำลองท้องทะเลสามมิติเมื่อเราร่วมมือกันช่วยทะเลให้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้สำเร็จ 
 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 (รูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
 • เวลา 8.45-16.00 น. กำหนดการ คลิก
 • ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 700 บาท
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 630 บาท * แนะนำสมัครสมาชิก คุ้มกว่า! รายละเอียดสิทธิพิเศษสมาชิก คลิก
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • รับจำนวนกำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น
 • ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


ค่าย Bag Designer [กำลังศึกษาชั้น ป.5 - ม.1 หรือเทียบเท่า] กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.5 กำลังจะขึ้น ป.6 จนถึงจบชั้น ม.1 กำลังจะขึ้น ม.2

 • ทำความรู้จักกับอาชีพกับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่จะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์กระเป๋าในรูปแบบต่าง ๆ เติมความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ผ่านการเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการทำกระเป๋า และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าด้วยตนเอง
 • วันศุกร์และเสาร์ที่ 15-16 มีนาคม 2567 (รูปแบบ 2 วัน ไป-กลับ ไม่ค้างคืน) * มีบริการที่พักหากต้องการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม) รายละเอียดเรือนพักนักวิทย์ NSM คลิก สอบถามเกี่ยวกับเรือนพักนักวิทย์ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์)
 • เวลา 8.30-16.00 น. กำหนดการ คลิก
 • ณ อาคารสำนักงาน NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 1,800 บาท * แนะนำสมัครสมาชิก คุ้มกว่า! รายละเอียดสิทธิพิเศษสมาชิก คลิก
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • รับจำนวนกำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น
 • ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


ค่าย ตามล่าหาตัวเลข [กำลังศึกษาชั้น ป.4-6 หรือเทียบเท่า] กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.4 กำลังจะขึ้น ป.5 จนถึงจบชั้น ป.6 กำลังจะขึ้น ม.1

 • เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สนุกไปกับการค้นหาตัวเลขที่อยู่รอบ ๆ ตัว ฝึกสมองประลองปัญญาผ่านเกมคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบ พร้อมฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ 
 • วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 (รูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
 • เวลา 8.45-15.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 700 บาท
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 630 บาท * แนะนำสมัครสมาชิก คุ้มกว่า! รายละเอียดสิทธิพิเศษสมาชิก คลิก
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • รับจำนวนกำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น
 • ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


ค่าย The Cave : เปิดถ้ำตามหามดตัวจิ๋ว [กำลังศึกษาชั้น ป.4-6 หรือเทียบเท่า] กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.4 กำลังจะขึ้น ป.5 จนถึงจบชั้น ป.6 กำลังจะขึ้น ม.1

 • "ถ้ำ" ไม่ใช่แค่เพียงโพรงในภูเขา แต่เป็นบ้านของสรรพสัตว์หลากชนิด แม้แต่มดตัวจิ๋วก็อาศัยถ้ำอันมืดมิดเป็นแหล่งอาศัย ร่วมเรียนรู้เรื่องราวของถ้ำและมดถ้ำไปกับเราในค่ายนี้
 • วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 (รูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
 • เวลา 9.00-15.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ณ อาคารสำนักงาน NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 700 บาท
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 630 บาท * แนะนำสมัครสมาชิก คุ้มกว่า! รายละเอียดสิทธิพิเศษสมาชิก คลิก
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • รับจำนวนกำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น
 • ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


ค่าย Little Maker ตอน Automata Toy เคลื่อนกลดลใจ Season 2 [กำลังศึกษาชั้น ป.1-3 หรือเทียบเท่า] กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.1 กำลังจะขึ้น ป.2 จนถึงจบชั้น ป.3 กำลังจะขึ้น ป.4

 • สนุกสนานแบบ Maker .. ประดิษฐ์ Automata Toy หลากหลายรูปแบบ  ฝึกการสังเกต คิด วิเคราะห์ และลงมือทำ เรียนรู้ที่จะใช้วัสดุเครื่องมือต่าง ๆ สร้างผลงานด้วยกระบวนการประดิษฐ์แบบ Maker Learning (4-D Step) ซึ่งพัฒนามาจาก New York Hall of Science
 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 (รูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
 • เวลา 9.00-15.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 700 บาท
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 630 บาท * แนะนำสมัครสมาชิก คุ้มกว่า! รายละเอียดสิทธิพิเศษสมาชิก คลิก
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • รับจำนวนกำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น
 • ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม

 • กระเป๋า สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน เกียรติบัตร และของรางวัลกลับบ้าน
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย เสื้อกันหนาว


เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สมัครล่วงหน้า (ไม่รับ Walk-in)
 • ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย
 • ผู้ปกครองสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมได้ที่ Facebook : ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.


โปรดใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชันไลน์ในการลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม Day Camp รูปแบบ 1 วัน คลิก
ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม Day Camp รูปแบบ 2 วัน (เฉพาะค่าย Bag Designer) คลิก
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com

ข่าวสารที่่คล้ายกัน