นักเคมีตัวจิ๋ว 2

นักเคมีตัวจิ๋ว 2

19-01-2022
นักเคมีตัวจิ๋ว 2

นักเคมีตัวจิ๋ว 2

เคมีเป็นเรื่องใกล้ตัว เรียนรู้และรู้จักกับสารเคมีที่มีอยู่รอบตัวเรา พื้นฐานของกรด-เบส สถานะของสสาร และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน