One Day Camp ตอน หนึ่งวันบนดาวอังคาร (A Day On Mars)

One Day Camp ตอน หนึ่งวันบนดาวอังคาร (A Day On Mars)

19-01-2022
One Day Camp ตอน หนึ่งวันบนดาวอังคาร (A Day On Mars)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน (One Day Camp) ตอน หนึ่งวันบนดาวอังคาร (A Day On Mars) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน ได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ STEAM Education ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สนับสนุนเยาวชนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ และนำทักษะ ประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป

One Day Camp
ตอน หนึ่งวันบนดาวอังคาร (A Day On Mars)

 

จะเป็นอย่างไร..หากเราต้องไปอยู่ที่ดาวอังคาร?
อพวช. ชวนน้อง ๆ ป. 3-6 เปิดประสบการณ์ใหม่บนดวงดาวที่น่าค้นหา ผจญภัยและสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงบนดาวอังคาร กับนิทรรศการ "หนึ่งวันบนดาวอังคาร" พร้อมทั้งสร้างหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารด้วยตนเอง และเขียนโค้ดสั่งการให้ยานสำรวจดาวอังคารออกไปปฏิบัติภารกิจเพื่อมวลมนุษยชาติ

 

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00-15.30 น.
ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
(สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ไฟล์ด้านล่าง)

 

จำกัดจำนวน 20 คน
ค่าสมัคร 700 บาท/คน
(สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน)

 

ลงทะเบียนจองการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://forms.gle/digjfjeGUt47uLGe7
(เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-17.00 น.)
หมายเหตุ : โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน
และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2104
Email: nsm.scicamp@gmail.com

 

  • One Day Camp พ.ย. 2564

One Day Camp พ.ย. 2564

# Title Version Description Size Hits Download
  กำหนดการ One Day Camp ตอน A Day On Mars (พ.ย. 2564)     1.86 MB 108 Download 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน