ค่าย 1 วัน

ค่าย 1 วัน

19-01-2022
ค่าย 1 วัน

ค่าย 1 วัน

รายละเอียด

ค่าย 1 วัน
เปลี่ยนธีมค่ายทุกเทอมเป็นอย่างน้อย
เปิดรับสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป ในช่วงปิดเทอมเดือน มีนา /เมษา และ ตุลา ของทุกปี

ติดต่อ
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
0 2577 9999 ต่อ 2123, 2124
ที่ โทรสาร 0 2577 9911 หรือ nsm_mkt@nsm.or.th

ประเภท
ค่ายปิดเทอม

จำนวนวัน
1 วัน
ราคา
500 บาท/คน

สิ่งที่ได้รับ
อาหารกลางวัน 1 มื้อ
อาหารว่าง 2 มื้อ

เงื่อนไข
1.สมัครด้วยตัวเอง จำนวนจำกัด
* สำหรับสมาชิก อพวช. ลด 10%

ข่าวสารที่่คล้ายกัน