Day Camp เดือน มีค. - เม.ย. 2566 NSM Science Square @ The Street Ratchada

Day Camp เดือน มีค. - เม.ย. 2566 NSM Science Square @ The Street Ratchada

24-02-2023
Day Camp เดือน มีค. - เม.ย. 2566 NSM Science Square @ The Street Ratchada

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ แบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน มีนาคม - เมษายน 2566
ณ NSM Science Square @ The Street Ratchada ชั้น 5 พิกัด คลิก

 

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • มีการแบ่งกลุ่มแบบคละ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน มีนาคม - เมษายน 2566 นี้ เปิดให้บริการ 3 หลักสูตร คือ


ค่าย World Water Day [ชั้น ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
(จบชั้น ป.4 กำลังจะขึ้น ป.5 - จบชั้น ป.6 กำลังจะขึ้น ม.1)
ทำความรู้จักกับที่มาและความสำคัญของน้ำ รู้จักระบบนิเวศในน้ำแบบต่าง ๆ เรียนรู้กระบวนการใช้น้ำ ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรู้กระบวนการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น และสนุกสนานกับการปลดปล่อยความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์น้ำ พร้อมทำสิ่งประดิษฐ์ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" กลับบ้าน
ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

* ครั้งที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
เวลา 10.00-16.30 น. กำหนดการ คลิก
ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.


ค่าย The Stars [ป.1-3 หรือเทียบเท่า]
(จบชั้น ป.1 กำลังจะขึ้น ป.2 - จบชั้น ป.3 กำลังจะขึ้น ป.4)
พาน้อง ๆ ที่รักในดวงดาวมาเรียนรู้ถึงการกำเนิดดวงดาวและระบบสุริยะ รู้จักวิธีการดูดาวที่ถูกต้องตามแบบฉบับนักดาราศาสตร์ผ่านแผนที่ดาวที่ประดิษฐ์ด้วยตัวเอง และทำสิ่งประดิษฐ์ตามราศีเดือนเกิดของตนเองกลับบ้าน
ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

* ครั้งที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
เวลา 10.00-16.30 น. กำหนดการ คลิก
ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.


ค่าย Robot Creator [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
(จบชั้น ป.4 กำลังจะขึ้น ป.5 - จบชั้น ป.6 กำลังจะขึ้น ม.1)
ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณเบื้องต้น รู้จักกระบวนการพัฒนานวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ ฝึกการใช้ชุดสื่อหุ่นยนต์ขนของบังคับมือ (Manual Robot) และหุ่นยนต์ขนของอัตโนมัติ (Automatic Robot) สนุกกับการ Coding ขั้นพื้นฐาน ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาที่จำเป็นในการพัฒนาหุ่นยนต์ ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์รถแข่งที่สั่งงานด้วยระบบ Controller ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้หุ่นยนต์ Pet Robot กลับบ้าน
ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

* ครั้งที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
เวลา 10.00-16.30 น. กำหนดการ คลิก
ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • จำกัด 40 คน/ค่าย/ครั้ง
 • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
 • กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)

 

สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียมมา

 • โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)
 • กระเป๋า สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน และของรางวัลกลับบ้าน
 • กิจกรรมจัดในห้องปรับอากาศตลอดวัน อาจต้องจัดเตรียมเสื้อกันหนาวเพิ่มเติม

 

ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน/ค่าย/ครั้ง
สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน/ค่าย/ครั้ง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม อพวช.
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา
NSM Science Square @ The Street Ratchada

ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กทม. พิกัด คลิก
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.
โทร. : 0 2577 9970
Facebook : NSM Science Square at The Street Ratchada

ข่าวสารที่่คล้ายกัน