ค่ายน้ำคือชีวิต

ค่ายน้ำคือชีวิต

19-01-2022
ค่ายน้ำคือชีวิต

ค่ายน้ำคือชีวิต

สวมหมวกนักอนุรักษ์  แล้วไปเรียนรู้เรื่องราวรอบด้านของน้ำ ตั้งแต่จุดกำเนิดของน้ำ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ เก็บข้อมูลการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน และสนุกสนานกับการปลดปล่อยความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์น้ำกันอย่างเต็มที่ 

MG9166

MG8917

nsm0076

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน